03/07/2017 - 21:47

Mặt trận tham gia xây dựng đô thị văn minh

Tháng 4-2017, phường An Phú, quận Ninh Kiều được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Góp phần vào thành tích đó, UBMTTQVN phường có vai trò tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (TDĐKXDNTMĐTVM), do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động.

 Cán bộ Mặt trận phường An Phú thường xuyên tuyên truyền các
nội dung xây dựng đô thị văn minh đến với người dân.

Theo chị Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch UBMTTQVN, kiêm Trưởng Khối vận phường, thực hiện các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phường An Phú phát huy và đề cao vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc vận động nhân dân đoàn kết, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đô thị văn minh. UBMTTQVN phường chọn khu vực 3 làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDNTMĐTVM. Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 3, chia sẻ: "Để cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ban CTMT khu vực tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nhiều mô hình, phần việc thiết thực. Từ đó, ý thức xây dựng đô thị văn minh của người dân ngày càng tốt hơn". Hiện nay, khu vực không còn những "điểm nóng" về rác, người dân đổ rác, đỗ xe đúng nơi quy định… Hằng năm, có 97% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Chị Nguyễn Thị Ngọc Vân, một hộ kinh doanh quán cơm trên tuyến đường Nguyễn Việt Hồng, cho biết: "Gương mẫu thực hiện các nội dung được tuyên truyền, gia đình tôi cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, để xe và đổ rác đúng quy định;…".

Thực hiện Cuộc vận động, năm 2017, UBMTTQVN phường tập trung vận động nhân dân không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố làm nơi mua bán gây cản trở giao thông, đặt biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị; vận động nhân dân trên tuyến đường Mạc Thiên Tích (bờ kè rạch Tham Tướng) không vứt các loại rác xuống rạch, không để môi trường ô nhiễm; mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận đỡ đầu từ 1 – 2 hộ nghèo; phấn đấu đến cuối năm có 6 – 8 hộ thoát nghèo. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, phường đã vận động trang trí đèn hoa, treo cờ Tổ quốc đúng quy định; tổ chức 21 cuộc tổng vệ sinh khai thông cống rãnh, làm sạch đẹp đường phố, ngõ hẻm; vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng nâng cấp hẻm 53 đường Lê Lai, với tổng kinh phí 1,1 tỉ đồng. Nhiều mô hình hiệu quả tiếp tục được thực hiện và nâng chất, như: mô hình phụ nữ thực hiện 2 không, "phòng, chống tội phạm bằng hệ thống camera an ninh", "đổi rác tái sử dụng thành quà", cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch;… đã góp phần xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp hơn.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, đến nay, phường An Phú có 1.872 hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. "Thời gian tới, MTTQVN phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thiết thực nhằm giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị" - chị Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch MTTQVN phường An Phú khẳng định.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết