31/08/2017 - 09:33

Lực lượng vũ trang thành phố quản lý, sử dụng tài chính và đất quốc phòng hiệu quả, đúng quy định

(CT) - Ngày 30-8-2017, Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Thời gian qua, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cấp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính trong LLVT thành phố hoạt động đúng quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng…

Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố huy động và quản lý chặt chẽ các nguồn tài chính, ngân sách; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó, công tác phân bổ ngân sách hằng năm đảm bảo cân đối, hợp lý, đáp ứng đủ, kịp thời để các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; các chế độ chính sách hậu phương Quân đội.

Các chế độ, tiêu chuẩn được công khai, dân chủ, việc quản lý tài sản, kinh phí hiệu quả … Qua công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra Nhà nước, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá là đơn vị quản lý, sử dụng tài chính hiệu quả.

Cùng ngày, Đảng ủy QS thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng đến năm 2020 trong LLVT thành phố.

Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy QS thành phố tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, UBND thành phố xây dựng một số mô hình hiệu quả, mang ý nghĩa sâu sắc, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; đẩy mạnh sản xuất, tham gia làm kinh tế, dịch vụ cơ bản đạt hiệu quả tốt.

Hiện nay, LLVT thành phố quản lý 21 vị trí đất quốc phòng, một số vị trí đang khai thác hoạt động sản xuất và dịch vụ, đảm bảo đúng các điều kiện và quy định của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, 100% cơ quan, đơn vị có quân đều đảm bảo rau xanh; các cơ quan, đơn vị đưa vào ăn thêm từ 4.000 đồng – 12.000 đồng/người/ngày từ tiền tăng gia sản xuất…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết