25/03/2008 - 09:31

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Lực lượng tình báo quốc phòng luôn xứng đáng là một tổ chức đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân

Chiều 24-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tổng cục II - Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gắn danh hiệu Anh hùng LLVT lên lá cờ truyền thống của Tổng cục II. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.
Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục II đã đọc báo cáo tóm tắt về quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp to lớn của lực lượng tình báo quốc phòng trong hai cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trân trọng trao quyết định của Chủ tịch nước cho lãnh đạo Tổng cục II và gắn danh hiệu Anh hùng lên lá cờ truyền thống của lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nêu rõ: Ra đời từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và dìu dắt, trong hơn 60 năm qua, tình báo quốc phòng luôn xứng đáng là một tổ chức đặc biệt, trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân. Bằng những cống hiến và hy sinh thầm lặng trên những mặt trận đặc biệt không phân tuyến, với phẩm chất cách mạng trong sáng, lòng quả cảm và trí thông minh, sáng tạo, biết “dựa vào dân và đi sát địch”, lực lượng tình báo quốc phòng đã lập nhiều thành tích và chiến công xuất sắc... Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Tổng cục II vinh dự đón nhận lần này là sự đánh giá xứng đáng thành tích xuất sắc của Tổng cục trong 10 năm qua, đồng thời là sự ghi nhận cống hiến to lớn của ngành tình báo quốc phòng trong suốt quá trình lịch sử.

Đồng chí nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đòi hỏi lực lượng tình báo Việt Nam nói chung, tình báo quốc phòng nói riêng phải thật sự hùng mạnh, vững chắc, nhạy bén và sắc sảo hơn; cung cấp tin tức tốt, kịp thời và toàn diện hơn, góp phần bảo đảm cho đất nước giữ vững thế chủ động, luôn ổn định và phát triển đúng hướng. Để đáp ứng tốt yêu cầu đó, đồng chí đề nghị lực lượng tình báo quốc phòng cần tập trung làm tốt những nội dung sau:

Một là, phải tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ngành đã được xác định trong các nghị quyết, các văn bản pháp quy, các quy chế, quy định... của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Hai là, phải thường xuyên củng cố, chấn chỉnh, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng “tinh gọn, hiệu quả và đúng chức năng”, bảo đảm tính hợp lý, cân đối giữa các phương thức, các bộ phận hợp thành, giữa cơ quan với đơn vị, sắp xếp đúng lực lượng hiện tại, lực lượng kế cận và lực lượng dự bị. Phân rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, có quy chế hợp đồng, phối hợp, hỗ trợ nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp, hướng vào các mục tiêu, các nhiệm vụ, các địa bàn trọng điểm. Phát huy mạnh mẽ nhân tố con người, kết hợp chặt chẽ với việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Coi trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng và từng bước nâng cao lý luận, nghệ thuật tình báo quốc phòng.

Ba là, phải tập trung bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên, nhất là những người trực tiếp công tác nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức tương xứng với chức trách, cương vị công tác, đặc biệt là phải có tư chất của người tình báo cách mạng.

Bốn là, phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực đảng viên; triển khai sâu rộng và có chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm vốn có, được sự cổ vũ, động viên từ danh hiệu vinh dự mới, Tổng cục II và ngành tình báo quốc phòng sẽ tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mãi mãi xứng đáng là đơn vị anh hùng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết