24/11/2010 - 09:03

Long An: Xây dựng bể tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giữ vệ sinh môi trường

Tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, Công ty cổ phần bảo vệ thực vật tỉnh An Giang đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 bể chứa với chiều cao 1,2 m, đường kính 1,4 m, có nắp phía trên để bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phế thải vào tiêu hủy. Vụ đông xuân vừa qua, nông dân ở xã Bình Hòa Trung và các xã lân cận đã thu gom gần 2 tấn bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đưa vào bể đốt tiêu hủy, góp phần bảo vệ môi trường.

Từ kinh nghiệm trên, vụ đông xuân năm nay, Công ty cổ phần bảo vệ thực vật tỉnh An Giang đã tiếp tục hỗ trợ gần 10 triệu đồng xây dựng 3 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, đồng thời vận động bà con nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải nông nghiệp đưa vào tiêu hủy. Các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa cũng đã trích ngân sách hỗ trợ các xã xây dựng bể chứa, thu gom và tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

THANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết