26/05/2021 - 19:58

Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Một bạn đọc ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, hỏi: Vợ chồng tôi vừa sinh con đầu lòng. Chúng tôi muốn thực hiện việc liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì phải làm sao?

Ông Nguyễn Công Chánh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND phường Châu Văn Liêm, trả lời:   

Người dân thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của UBND cấp xã. Các giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, gồm: tờ khai theo mẫu, giấy chứng sinh. Bản sao giấy khai sinh sẽ được cán bộ, công chức tại Bộ phận TN&TKQ bổ sung vào hồ sơ sau khi UBND cấp xã thực hiện xong việc đăng ký khai sinh.

Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ; tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em và viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Tiếp nhận thông báo của người dân về việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em.

Nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để người dân hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã lập hồ sơ đăng ký khai sinh chuyển cho công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Sau khi khai sinh xong, công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyển bản chính và 2 bản sao giấy khai sinh cho Bộ phận TN&TKQ để thực hiện các thủ tục hành chính: đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã có trách nhiệm: lập hồ sơ đăng ký thường trú và chuyển hồ sơ, lệ phí cho cơ quan công an có thẩm quyền thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và chuyển cho bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Sau đó, các cơ quan này trả kết quả đăng ký thường trú và thẻ BHYT cho cán bộ, công chức của Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã để trả người dân.

Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện trong thời gian 7 ngày làm việc.

CHẤN HƯNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết