16/04/2012 - 22:06

Lấy ý kiến dự án luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật giám định tư pháp

(CT)- Ngày 16-4-2012, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Giám định tư pháp.

Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định nội dung, hình thức phổ biến giáo dục quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo nhiều đại biểu việc ban hành văn bản pháp luật này là rất cần thiết nhằm nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất cần xã hội hóa và có chính sách ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thống nhất chọn ngày thật sự có ý nghĩa để làm ngày pháp luật; cần bổ sung thêm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật,.. Đối với dự án Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIII thảo luận tại kỳ họp thứ 2. Nhiều đại biểu đề xuất nên mở rộng đối tượng được quyền yêu cầu giám định lại là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự nhưng chi phí giám định các đối tượng này phải chi trả; cho phép thành lập tổ chức giám định pháp y ngoài công lập nhưng phải có lộ trình thực hiện và hạn chế một số lĩnh vực hoạt động để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước,...

N.S

Chia sẻ bài viết