11/01/2015 - 15:13

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2014-2020

CSGT Công an quận Ninh Kiều trực tiếp điều tiết, phân luồng giao thông tại vòng xoay Võ Văn Kiệt -
Nguyễn Văn Cừ.
 

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các quy định liên quan về lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2014-2020 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thành phố và Ban ATGT các quận, huyện.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ; đảm bảo độ bền vững kết cấu công trình đường bộ, đường thông, hè thoáng, tầm nhìn cho phương tiện tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT). Qua đó, nâng cao ý thức người dân trong chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ và các quy định liên quan việc lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mặt khác, hoàn thiện hệ thống đường gom, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ, xây dựng các công trình phụ trợ, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, các quận, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trọng tâm là các quy định về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2020, để người dân tự giác chấp hành. Chú trọng vai trò các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cơ quan báo, đài trung ương và địa phương với phương châm: kiên trì, thường xuyên và liên tục. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đổ vật liệu xây dựng, đỗ xe, rửa xe…

Ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT thành phố, cho biết: “Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban ATGT sẽ tuyên truyền sâu rộng đến người dân về việc lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, kết hợp với tuyên truyền tờ bướm, tờ rơi, áp phích… Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung, kế hoạch lập lại trật tự bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Các đơn vị liên quan, cơ quan quản lý đường bộ Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp rà soát, thống kê và phân loại các công trình vi phạm nằm trong hành lang ATGT đường bộ (nhà cửa, tường rào, cột điện…), các nút giao thường xảy ra TNGT; các đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ; tỉnh lộ; vị trí tiềm ẩn mất trật tự ATGT do hạn chế tầm nhìn… để trình UBND thành phố xây dựng kế hoạch giải tỏa, thu hồi và dự toán bồi thường, hỗ trợ thiệt hại (nếu có) theo quy định pháp luật. Ban ATGT TP Cần Thơ sẽ hỗ trợ kinh phí tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2015 cho các cơ quan, đoàn thể; vận động người dân không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đổ vật liệu xây dựng, đỗ xe, rửa xe… Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hành lang đường bộ của người dân, góp phần kiềm chế TNGT tại địa phương.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết