08/06/2023 - 19:42

Lãnh đạo UBND quận Cái Răng đối thoại với thanh niên 

(CT) - Ngày 8-6, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên quận Cái Răng giai đoạn 2021-2030 tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND quận với thanh niên năm 2023.

Thanh niên Cái Răng đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại.

Với chủ đề “Thanh niên Cái Răng tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo khởi nghiệp”, hội nghị tập trung chia sẻ, trao đổi xoay quanh 3 nội dung cơ bản: việc triển khai, thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và sáng tạo.

Thanh niên quận Cái Răng quan tâm, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc kinh doanh, bán hàng online, sử dụng mạng xã hội, việc tạo đầu ra cho các sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp…

Hội nghị đối thoại là cơ hội để thanh niên quận Cái Răng trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo quận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Qua đó, giúp thanh niên hiểu rõ hơn việc chăm lo của Ðảng, Nhà nước nói chung, quận Cái Răng nói riêng đối với thế hệ trẻ. Ðối thoại cũng là dịp để lãnh đạo quận nhìn lại những việc đã thực hiện được và chưa được đối với chiến lược phát triển thanh niên của quận.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết