17/01/2021 - 18:11

Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ 

(Chinhphu.vn) - Sáng 17-1-2021, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, trong bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA - TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất rất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Trung ương cũng đã thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Ðại hội XIII, về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Ðồng thời, Trung ương yêu cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Ðại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Ðại hội, để bảo đảm cho Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Ðại hội XIII của Ðảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra với cách làm hết sức chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, bài bản và tạo được sự thống nhất rất cao của các đồng chí”. Ðồng chí nhấn mạnh: Hội nghị thứ 15 và cũng là Hội nghị cuối cùng của khóa XII, đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định suốt nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu khó khăn, biến động khó lường, bao nhiêu thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để chúng ta tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi mới đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chỉ còn đúng một tuần nữa Ðại hội XIII của Ðảng sẽ chính thức khai mạc. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Ðại hội. Ðồng chí đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này, cũng như các hội nghị Trung ương lần khác, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần này, lãnh đạo toàn Ðảng, toàn dân khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, là những hạt nhân lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Mang tinh thần này vào Ðại hội sắp tới để tiến hành Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công rực rỡ, đáp ứng được mong đợi của toàn Ðảng, toàn dân ta.

NGUYỄN HOÀNG

Chia sẻ bài viết