02/04/2020 - 17:27

Làm việc tại nhà, vẫn đảm bảo công việc thông suốt 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị số 16), UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã sắp xếp, bố trí lịch trực, đẩy mạnh làm việc qua môi trường mạng, đảm bảo công việc thông suốt, hiệu quả, nhất là kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.    

Anh Trương Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ trao đổi với các cán bộ, công chức cơ quan qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. 

“Thưa người” nhưng vẫn thông suốt

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Công văn số 1508-CV/TU tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg; UBND thành phố cũng ban hành Công văn số 984/UBND-KGVX về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thành ủy, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ ngành Y tế toàn thành phố) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung cấp hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các tài liệu cấp thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: “Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, người đứng đầu sở, ban, ngành và Chủ tịch các quận, huyện chủ động sắp xếp cán bộ, công chức làm việc tại nhà, luân phiên cán bộ, công chức đến cơ quan, đơn vị trực làm việc”. Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, nếu bộ phận có 10 người làm việc tại trụ sở, có thể giảm còn 3-4 người và thay phiên nhau nhưng phải đảm bảo công việc thông suốt, nhất là Bộ phận Một cửa. Ngay tại Sở Nội vụ, ngoài Giám đốc Sở thường xuyên trực tại công sở, các Phó Giám đốc thay phiên trực, còn lại làm việc ở nhà. Đối với phòng chuyên môn, nếu có 10 cán bộ, công chức thì bố trí 3 người làm việc tại công sở, còn lại làm việc tại nhà thông qua môi trường mạng.

Ở các xã, phường, thị trấn, giảm số lượng công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trực tại cơ quan nhưng vẫn đảm bảo có công chức từng lĩnh vực nhằm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), từ cuối tháng 3, nhiều người dân cũng hạn chế ra đường nhưng vẫn có số ít bà con liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính về khai tử, khai sinh, sao y chứng thực, đất đai. Để giải quyết công việc, UBND phường bố trí 50% công chức làm việc tại nhà, 50% trực công sở. Ví dụ lĩnh vực Địa chính - Xây dựng, Văn phòng Thống kê, Tư pháp, Văn hóa - Xã hội đều có 2 công chức thì mỗi ngày thay phiên trực 1 người; các đoàn thể cũng phân công người đứng đầu hoặc cấp phó thay phiên nhau trực. Cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

Cơ hội đổi mới phong cách làm việc

Một buổi trao đổi công việc của Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ khác với thường lệ. Thay vì đến phòng họp cơ quan, các cán bộ, công chức ngồi nhà tham gia buổi họp được trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Cloud Meeting. Với ứng dụng này, mỗi người chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng là có thể tham gia trao đổi, bàn bạc công việc. Theo anh Trương Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng hạn chế ra đường, tụ tập đông người, trong khi công việc phải đảm bảo thông suốt, hiệu quả, nhất là trong công tác định hướng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho đoàn viên, thanh niên.Việc sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội góp phần giúp Ban Tuyên giáo thường xuyên trao đổi những hoạt động, phong trào, phổ biến các văn bản của Trung ương và địa phương đến đoàn viên, thanh niên đầy đủ, kịp thời. Cơ quan Thành đoàn cũng đã lắp đặt 1 máy chiếu, 1 tivi để phục vụ họp trực tuyến thông qua các ứng dụng trên mạng.  

Ở Sở Công thương TP Cần Thơ, do diễn biến dịch COVID - 19 ngày càng phức tạp nên nhiều tổ chức, công dân chủ yếu thực hiện hồ sơ trực tuyến. Cán bộ, công chức không chỉ tận dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc, mà còn sử dụng ứng dụng Zalo để giúp tổ chức, công dân tra cứu kết quả thông báo khuyến mại, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Ở Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Cần Thơ, bên cạnh việc giảm cán bộ, viên chức làm việc tại cơ quan, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng trang thông tin điện tử, fanpage Facebook để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, diễn biến tình hình lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trung tâm cũng đang thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để ngay sau dịch bệnh kết thúc, người lao động sẽ cơ hội việc làm mới tốt hơn.

Thực hiện chủ trương chung, với trách nhiệm là doanh nghiệp bưu chính công ích, Bưu điện TP Cần Thơ giảm 50% cước tiếp nhận/chuyển trả kết quả các thủ tục hành chính trong phạm vi thành phố. Thời gian áp dụng giảm cước từ ngày 1- 4 đến hết ngày 31-7-2020 (khi người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến).

Việc nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường làm việc qua mạng, hạn chế giao dịch, tiếp xúc trực tiếp không chỉ góp phần ngăn ngừa dịch COVID-19, mà còn thay đổi lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày thêm năng động, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết