25/05/2013 - 20:50

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII

Làm rõ những tổ chức, cá nhân sai phạm trong thu chi ngân sách nhà nước

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 25-5, Quốc hội Khóa XIII đã xem xét Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp.

Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Hội trường, Khoản 2, Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tổ chức quản lý, hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quyền chọn đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1-7-2006 hoặc không đăng ký lại. Trong trường hợp không đăng ký lại thì doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành nghề và thời hạn ghi trong Giấy phép đầu tư.

Theo thống kê, tính đến ngày 1-7-2011 là thời hạn cuối cùng thực hiện đăng ký lại, trong số 6.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có 2.916 doanh nghiệp đã đăng ký lại. theo quy định của điểm a, Khoản 2 Điều 170; còn khoảng 3.000 doanh nghiệp không đăng ký lại theo quy định của điểm b, Khoản 2 của điều luật này. Các doanh nghiệp này có tổng số vốn đăng ký là 18,5 tỉ USD, số lao động sử dụng 446.000 người. Đến nay, có một số doanh nghiệp đã hết thời hạn hoạt động quy định tại Giấy phép đầu tư nhưng muốn đăng ký lại để tiếp tục hoạt động; một số doanh nghiệp còn thời hạn hoạt động được ghi trong Giấy phép đầu tư nhưng muốn được bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Việc sửa đổi Điều 170 Luật Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có vốn ĐTNN tiếp tục duy trì hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định, có lực lượng lao động gắn bó lâu dài, đóng góp cho xã hội và ngân sách nhà nước. Việc sửa đổi này cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích các doanh nghiệp có vốn ĐTNN chưa đăng ký lại thực hiện dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng tại Việt Nam.

Cũng trong buổi làm việc sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011.

Theo Báo cáo Thẩm tra về quyết toán NSNN năm 2011 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Tổng số thu cân đối NSNN năm 2011 là 962.982 tỉ đồng (bao gồm cả thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN). Trong đó, thu theo dự toán Quốc hội giao năm 2011 là 721.804 tỉ đồng, vượt 126.804 tỉ đồng (21,3%). Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Thuế, Hải quan. Cũng theo báo cáo, tổng số chi cân đối NSNN là 1.034.244 tỉ đồng (bao gồm cả chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012); bội chi NSNN là 112.034 tỉ đồng, bằng 4,4% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương).

Tuy nhiên, Báo cáo thẩm tra cũng đánh giá: Thu NSNN tuy tăng cao nhưng thiếu vững chắc, chưa bắt nguồn từ nội lực của nền kinh tế. Việc lập dự toán chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2011 chưa sát thực tế (dự toán năm 2011 là 42.000 tỉ đồng, thực hiện hoàn thuế là 61.000 tỉ đồng, tăng 19.000 tỉ đồng). Mặc dù tăng thu xuất nhập khẩu 17.065 tỉ đồng nhưng vẫn để nợ số chi hoàn thuế GTGT chưa có nguồn thanh toán lên tới 14.532 tỉ đồng, tạo thêm áp lực mất cân đối ngân sách những năm sau. Trong bối cảnh thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, vừa phải tiết kiệm chi thường xuyên, vừa phải cắt giảm đầu tư công, nhưng tổng chi cân đối NSNN vẫn tăng lớn (61.954 tỉ đồng), vượt 8,5% so với dự toán, trong đó chủ yếu là do tăng chi đầu tư phát triển (56.306 tỉ đồng). Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát cho thấy, số dự án triển khai dở dang, chậm tiến độ khá nhiều, gây lãng phí, khối lượng nợ đọng đầu tư xây dựng tăng cao, các vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra ở tất cả các khâu từ quy hoạch cho đến quyết toán công trình, hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản hạn chế, gây thất thoát, lãng phí lớn cho NSNN. Chi cho một số lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt, làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phát triển chung về kinh tế - xã hội.

Nhiều đại biểu cho rằng, Báo cáo quyết toán ngân sách cần đi đôi với báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất là trong các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu, sử dụng NSNN để có căn cứ xử lý những hành vi sai phạm.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).

Quang Vũ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết