29/08/2008 - 21:46

Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam vẫn giữ ở mức 14%/năm

* Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam

Thực hiện chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm 2008 là tiếp tục thắt chặt, nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ngày 29-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai Quyết định 1906/QĐ-NHNN và Quyết định 1907/QĐ-NHNN về việc Giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng và tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam.

Quyết định số 1906/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Theo đó, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam vẫn được giữ ở mức 14%/năm.

Quyết định số 1907/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng được điều chỉnh từ 1,2%/năm (theo Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20-7-2004) tăng lên 3,6%/năm. Mục đích của việc tăng mức lãi suất này nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay tác động thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.

Cả hai Quyết định trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008.

Minh Thúy (TTXVN)

Chia sẻ bài viết