05/08/2020 - 21:02

Kỷ niệm 90 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên

Sáng 5-8, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày ra số đầu tiên (5/8/1930-5/8/2020) và Ðại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Tạp chí Cộng sản.

Trong thư gửi Tạp chí Cộng sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ngày 5-8-1930, Tạp chí Ðỏ do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm chủ nhiệm đã ra mắt số đầu tiên. Suốt 90 năm xây dựng, phát triển, qua các giai đoạn cách mạng, với những tên gọi khác nhau: Tạp chí Ðỏ, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Bôn-sê-víc, Sinh hoạt nội bộ, Tạp chí Học tập và hiện nay là Tạp chí Cộng sản, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, Tạp chí luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng, nhất là trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, thực sự xứng đáng với vị thế, vai trò cơ quan lý luận chính trị hàng đầu của Trung ương Ðảng. Ghi nhận những đóng góp xuất sắc đó, Ðảng và Nhà nước ta đã trao tặng Tạp chí Cộng sản Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững vai trò và bản sắc của một cơ quan chính trị của Trung ương Ðảng...

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ðoàn Minh Huấn nêu rõ: Dù với tên gọi thay đổi qua các thời kỳ và tần suất xuất bản khác nhau, nhưng cái “bất biến” không thay đổi là Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững tính chất, bản sắc là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Ðảng, là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

w Ngay sau Lễ kỷ niệm, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Ðại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

TTXVN

Chia sẻ bài viết