16/09/2016 - 21:52

Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020

(CT)- Ngày 16-9-2016, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo TNB với Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,... đến dự.

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ban Tuyên giáo Trung ương ký kết quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo TNB và lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ban Chỉ đạo TNB và Ban Dân vận Trung ương sẽ phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ các nội dung liên quan đến công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở vùng TNB; phối hợp công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát trên địa bàn TNB; phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị ở vùng TNB... Ban Chỉ đạo TNB sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương về định hướng tư tưởng, chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần giải quyết nhanh vấn đề bức xúc của nhân dân có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng TNB. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác dân tộc, công tác tôn giáo... Song song đó là giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, dư luận xã hội có liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan về vấn đề dân tộc, tôn giáo; đề xuất chủ trương, giải pháp về công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng TNB...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo TNB với Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tăng cường sự gắn kết giữa ba cơ quan. Qua đó, thúc đẩy thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đơn vị, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vùng TNB vững mạnh.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết