30/04/2022 - 10:08

Ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

(CT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ và Hội LHPN thành phố vừa ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình và cài đặt VssID cho thân nhân cán bộ và hội viên phụ nữ, giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, xây dựng mô hình điểm về phụ nữ tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo BHXH TP Cần Thơ và Hội LHPN thành phố ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: C.H

Đại diện lãnh đạo BHXH TP Cần Thơ và Hội LHPN thành phố ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: C.H

Theo đó, mỗi năm, hai đơn vị phối hợp tổ chức ít nhất 9 cuộc hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người tham gia; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đối với xây dựng mô hình điểm “Nuôi heo đất tham gia BHYT hộ gia đình”, các đơn vị xã, phường điểm hùn vốn xoay vòng để mua thẻ BHYT cho hội viên, trong đó, ưu tiên hỗ trợ trước cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có BHYT. Năm 2022, mô hình này thực hiện thí điểm tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Sau 3 tháng, lãnh đạo hai đơn vị tổ chức họp sơ kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng hiệu quả trong tổ chức Hội...

Tại các xã, phường điểm, hội viên tham gia BHYT hộ gia đình đạt 100% và có hội viên, người thân hội viên tham gia BHXH tự nguyện; khuyến khích những xã, phường có điều kiện thì xây dựng mô hình điểm “Phụ nữ nuôi heo đất tham gia BHXH tự nguyện”. Đơn vị nào đạt cao, vượt trội hơn so với những đơn vị còn lại sẽ được khen thưởng kịp thời theo quy định.

Đối với những đơn vị không có mô hình điểm, hội viên tham gia BHYT hộ gia đình năm 2022, đạt 92%; những năm tiếp theo, hội viên tham gia BHYT hộ gia đình mỗi năm tăng thêm 1%, lần lượt là 93%, 94%, 95%... Về BHXH tự nguyện, hằng năm, ít nhất 415 người (hội viên, người thân của hội viên) tham gia mới BHXH tự nguyện (tại mỗi xã, phường có ít nhất 5 người tham gia) và giữ vững số đã tham gia của những năm trước đó...

Ngoài ra, Hội LHPN, BHXH thành phố cũng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với Ban Tuyên giáo Thành ủy, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, các đơn vị thống nhất những nội dung: tuyên truyền về vai trò của cấp ủy đảng, đảng viên ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; hằng tháng, đăng tin, bài viết tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Tạp chí Thông tin tư tưởng (bản tin nội bộ Ban Tuyên giáo)...

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp của thành phố, BHXH quận, huyện sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo quận, huyện xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hằng năm thực hiện tại đơn vị mình.

C.H

Chia sẻ bài viết