10/01/2023 - 15:29

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Kịp thời phát hiện, phòng ngừa từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, dẫn đến vi phạm 

(CT) - Ngày 10-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy, huyện ủy… dự tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tham gia phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: QT

Theo đánh giá của UBKT Trung ương, công tác KT, GS của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. UBKT Trung ương và UBKT các địa phương tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm đã được KT, xử ký dứt điểm; KT, kết luận, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo…

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm; qua KT, GS đã chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Công tác tuyên truyền về KT, GS được đẩy mạnh; việc công khai thông tin kết quả hoạt động của UBKT luôn nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác KT, GS của cấp ủy Đảng và UBKT các cấp. Đồng chí đề nghị các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đúng, đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác KT, GS trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, tổ chức,… Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới thực hiện tốt công tác KT, GS.

Việc xác định chương trình, kế hoạch KT, GS phải thực chất, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài, lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. KT phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực hiện đồng bộ giữa KT và GS, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đồng chí cũng đề nghị UBKT các cấp tập trung làm rõ những sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc đã xảy ra. Đồng thời, phối hợp các cơ quan có liên quan hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác KT, GS theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT, GS đủ năng lực, trình độ, liêm chính, trong sạch, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

* Dịp này, Ban tổ chức hội nghị tổ chức lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết