13/02/2018 - 16:50

Kiện toàn hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu quả, tạo sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực 

Thành phố Cần Thơ chào đón năm mới với hàng loạt sự kiện, hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 50 năm Lộ Vòng Cung. Phát huy hào khí, tinh thần cách mạng tiến công của Đảng bộ, quân, dân Cần Thơ năm xưa, Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố sớm triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những tháng đầu năm.

Phấn khởi trước những thành tựu đạt được khá toàn diện của thành phố trong năm thứ hai triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, người đứng đầu Đảng bộ thành phố càng nhận rõ trách nhiệm lớn lao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trước Đảng, trước dân. Trả lời phỏng vấn đầu năm dành cho Báo Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chia sẻ:

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy  tham quan mô hình trồng hoa lan ở quận Bình Thủy. Ảnh: ANH DŨNG

- Tết năm nay, trong niềm vui chung cả nước kết thúc một năm nhiều thành công, khởi sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ cũng góp món quà mừng Đảng, mừng Xuân nhiều ý nghĩa. Đó là thành phố thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy đề ra năm 2017, đánh dấu bước tiến mới đầy triển vọng trên chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nổi bật là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với kết quả đạt được trên các lĩnh vực có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư; chính sách người có công với nước, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục, thể thao được nâng chất; lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố...

* Trong các cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố, đồng chí thường xuyên lưu ý đẩy mạnh triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thưa đồng chí, việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên có tác động như thế nào đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị thành phố trong thời gian qua?

     - Năm 2017, Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập quán triệt, các địa phương, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân năm 2017; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cam kết thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Hình thức, nội dung đăng ký thực hiện cũng khá đa dạng. Điển hình như Huyện ủy Vĩnh Thạnh thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác” trong đảng viên; Quận ủy Cái Răng phát động các chi, đảng bộ đăng ký 151 mô hình “Dân vận khéo” học tập và làm theo Bác năm 2017; Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức mô hình “Sổ tay rèn luyện Đoàn viên” học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy… Qua hơn một năm triển khai thực hiện, tại các quận, huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Nổi bật, quận Thốt Nốt có mô hình xây dựng chính quyền thân thiện (Chi bộ Cơ quan); Quận Bình Thủy tiếp tục nhân rộng các mô hình “Giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp trên địa bàn”, “Câu lạc bộ Tiểu thương”, “Cổng trường an toàn, văn minh”. Công an thành phố với các mô hình cấp phát giấy chứng minh nhân dân đến cho người dân qua đường bưu chính, thành lập tổ cấp phát giấy chứng minh nhân dân lưu động tại các xã ngoại thành, lắp đặt camera quan sát nơi tiếp dân… Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố nghiêm túc thực hiện. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từng bước được ngăn chặn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, giữ gìn đạo đức lối sống của bản thân và gia đình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, nền nếp. Nhiều vụ tham nhũng được phát hiện và xử lý nghiêm minh; một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém, trở thành vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

* Thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân, gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua thực hiện, nổi lên những vấn đề gì cần lưu ý, thưa đồng chí?

TP Cần Thơ đón chào năm mới 2018. Ảnh: ANH KHOA

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân, gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06-6-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành đồng thời ở các cấp từ thành phố đến cơ sở. Nội dung gợi ý kiểm điểm tập trung vào vai trò lãnh đạo của tập thể trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu ra. Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị, dự và đánh giá kết quả kiểm điểm ở tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm; xác định rõ lộ trình, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Qua triển khai thực hiện, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành được chỉ ra qua kiểm điểm, đặc biệt là những nội dung gợi ý của cấp ủy cấp trên, cơ bản đã được khắc phục. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; quy trình thủ tục đã được rà soát, sửa đổi một cách nghiêm túc; một số dự án, quy hoạch được xem xét điều chỉnh; quan tâm chăm lo thực hiện chính sách an sinh xã hội. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành đồng bộ. Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tập trung giải quyết dứt điểm…

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế cần khắc phục như: Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thiếu chủ động, chưa quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ dẫn đến hiệu quả công việc có mặt chưa cao. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương chưa chặt chẽ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn lúng túng, chưa đi sâu phân tích và chỉ ra hạn chế của cán bộ, đảng viên, nhất là những biểu hiện suy thoái; chất lượng sinh hoạt chi bộ tuy được đổi mới nhưng chưa toàn diện. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật tăng cao...

* Thưa đồng chí, để bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Thành ủy đề ra trong năm 2018, các cấp ủy đảng trong thành phố cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Năm 2018, nhiệm vụ đặt ra cho thành phố rất nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị thành phố phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2018 Thành ủy đề ra là “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

Đi đôi với lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với việc quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, với những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; sắp xếp, bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ theo chức danh quy hoạch, gắn với kiện toàn các cơ quan trong hệ thống chính trị theo quy định. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch và vị trí việc làm. Tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể cấp ủy đảng, đặc biệt là đồng chí bí thư, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm; khắc phục ngay tình trạng thụ động, trì trệ, ngại khó, sợ trách nhiệm; phát huy đoàn kết nội bộ, nỗ lực thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2018.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hiệu quả, thực hiện thường xuyên, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội của các cấp ủy đảng nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; đồng thời xây dựng giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và bộ máy hoạt động của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố, các đồng chí, bạn bè gần xa một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tích cực góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

KIM CHINH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết