22/03/2018 - 07:49

Kiên quyết chống mọi biểu hiện hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng 

(CT) - Đó là chỉ đạo của ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác TĐKT và ký kết giao ước thi đua năm 2018, ngày 21-3-2018.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu. Ảnh: QUỲNH LAM
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu. Ảnh: QUỲNH LAM

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, nội dung để tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ mỗi địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng… Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, góp phần thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, công tác TĐKT của thành phố có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua thành phố phát động có trọng tâm, thiết thực, tạo sức lan tỏa. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị; chất lượng khen thưởng ngày càng nâng lên. Tỷ lệ khen người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác các cấp đạt gần 80%... 

Tại hội nghị, ông Võ Thành Thống kêu gọi các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong thành phố tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo với tinh thần, quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018. Dịp này, các Cụm, Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết