24/11/2020 - 19:42

Kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật 

(CT) - Ngày 24-11-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Tại điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự hội nghị.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Tại hội nghị, các bộ ngành liên quan thảo luận về công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số vấn đề về công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; công tác xây dựng và thi hành pháp luật… Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo quy trình và mức độ ưu tiên, chất lượng trong hình thức, chiều sâu về nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Ðặc biệt, việc xây dựng luật pháp phải phù hợp với luật quốc tế, điều ước quốc tế để đảm bảo người dân được quyền làm những việc pháp luật không cấm. Các bộ ngành kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật; tiếp tục quán triệt, thực hiện kịp thời đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Ðảng, thể chế hóa các quy định pháp luật. Ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng”, cơ quan gác cửa trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương; tham mưu đề xuất Chính phủ những vấn đề, nội dung quan trọng. Các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm để nâng cao hơn nữa tính dự báo và chất lượng các chương trình lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và hiện đại hóa các kỹ thuật xây dựng pháp luật. Trong đó, cần quy định rõ trách nhiệm, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo lấy ý kiến…

Trong 5 năm qua, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 71 luật, 2 pháp lệnh. Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011-2015; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; các địa phương ban hành 92.799 văn bản. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, bất cập: hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, vẫn còn cồng kềnh với nhiều hình thức văn bản, do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, một số nội dung còn có sự mâu thuẫn; tính dự báo, khả thi của hệ thống pháp luật chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi hành pháp luật chưa có cơ chế đủ mạnh, đồng bộ để thực hiện hiệu quả; chế tài pháp lý chưa thực sự nghiêm khắc…

H.Y

Chia sẻ bài viết