10/06/2014 - 20:17

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH NGUỒN NHÂN LỰC

 Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Sở Nội vụ thành phố.

Gần 4 năm thực hiện, Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 25-6-2010 về chính sách thu hút, hỗ trợ khuyến khích nguồn nhân lực của HĐND thành phố (NQ10) đã mang lại những kết quả bước đầu, góp phần bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực của thành phố. Tuy nhiên, cuộc giám sát mới đây của Ban Pháp chế HĐND thành phố tại Sở Nội vụ cho thấy: việc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố còn bộc lộ những hạn chế, cần sửa đổi, bổ sung.

Các thành viên trong đoàn giám sát cho rằng chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ có trình độ đại học và sau đại học của thành phố chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Qua gần 4 năm thực hiện NQ10, thành phố chỉ thu hút được 75 trường hợp có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại xã, phường, thị trấn; 3 Thạc sĩ, 3 Tiến sĩ, 4 Bác sĩ Chuyên khoa cấp I và 1 Giáo sư - Tiến sĩ về làm việc tại thành phố. Nhiều đại biểu trong đoàn giám sát cũng cho rằng những năm qua, số lượng sinh viên ra trường ngày càng nhiều, nhu cầu việc làm của đối tượng này càng tăng (thể hiện qua số lượng đăng ký tuyển sinh công chức hằng năm). Tuy nhiên, hiện nay, số lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn còn thất nghiệp nhiều, trong khi đó thành phố rất cần nguồn nhân lực này để phục vụ nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách thành phố, thành viên đoàn giám sát, cho rằng: “Sở Nội vụ cần tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục; đồng thời, phải thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về số lượng cần tuyển dụng, trình độ và vị trí tuyển dụng để thu hút nguồn nhân lực tốt hơn”.

Trong những năm gần đây, thành phố đã đầu tư nhiều bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa cấp quận, huyện, thành phố. Do đó, rất cần nguồn nhân lực để khai thác cơ sở vật chất, vận hành thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, chính sách thu hút người có trình độ sau đại học ở các bệnh viện gặp khó khăn, nhất là những nơi làm việc trong môi trường độc hại, khoa nhiễm. Bên cạnh đó, số lượng bác sĩ thành phố tăng cường về công tác tại tuyến xã, phường, thị trấn còn hạn chế. Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế thành phố cũng cho rằng: “Việc thu hút đội ngũ bác sĩ và luân chuyển cán bộ xuống xã, phường, thị trấn vô cùng khó khăn. Nguyên nhân là do cơ sở vật chất ở cơ sở còn hạn chế, chưa có nhà công vụ, môi trường làm việc chưa đáp ứng nhu cầu cho cán bộ đến công tác”. Trong khi đó, việc thu hút cán bộ trình độ tiến sĩ về công tác tại trường đại học cũng gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Cần Thơ, cho biết: “Việc thu hút trình độ từ Tiến sĩ, Giáo sư - Tiến sĩ về công tác tại trường không đáp ứng nhu cầu. Hiện nay, phần lớn đội ngũ này sử dụng nguồn nhân lực từ sự biệt phái ở một số trường khác về công tác. Tuy nhiên, việc biệt phái có thời hạn nên gặp khó khăn trong quá trình hoạt động…”.

Qua phản ánh của các thành viên đoàn giám sát, ông Trần Phước Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng thừa nhận: “Nguyên nhân chưa thu hút được nhiều người có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là người có trình độ Tiến sĩ về công tác tại thành phố là do chính sách hỗ trợ chưa thật sự hấp dẫn. Hiện nay, một số quy định của NQ10 không còn phù hợp với tình hình phát triển của thành phố”. Trong đó, một số đối tượng cần phải đưa ra khỏi NQ10, như: không thu hút sinh viên năm cuối trình độ bác sĩ, cử nhân ngành y; không thu hút trình độ đại học về công tác tại các phường thuộc quận mà chỉ thu hút người có trình độ về công tác tại xã, thị trấn; không thu hút người có trình độ cao đẳng về công tác tại xã, phường, thị trấn;… Để chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực TP Cần Thơ phát huy hiệu quả, ông Trần Phước Sơn cho biết thêm: Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố, trình HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung NQ 10. Trong đó, bổ sung đối tượng thu hút là bác sĩ ngành y tế, cử nhân ngành y về công tác tại các cơ sở y tế công lập, tuyến thành phố có môi trường làm việc độc hại, khoa nhiễm; bổ sung đối tượng cán bộ, công chức cấp xã, viên chức Trạm y tế xã học tập, nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học sẽ áp dụng các quy định về điều kiện và mức hỗ trợ như cấp quận, huyện; bổ sung đối tượng cán bộ, công chức cấp xã tự túc kinh phí học tập nâng cao trình độ đại học bằng mức hỗ trợ như đối với cán bộ, công chức có trong quy hoạch đào tạo,…

Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của Sở Nội vụ trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, nhận xét: “Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được thu hút về công tác tại cơ quan, đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị mang lại hiệu quả, đồng thời góp phần chuẩn hóa đội ngũ theo quy định”. Đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho thành phố sửa đổi, bổ sung NQ10; đồng thời, ban hành sớm quy chế tuyển dụng nhằm tạo động lực thu hút đội ngũ tri thức và động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết