28/08/2013 - 21:54

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 8-2013:

Kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Trong 2 ngày 27-28/8, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8-2013, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng của năm 2013 và bàn các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Một trong những giải pháp mà các thành viên Chính phủ nhấn mạnh trong chỉ đạo, điều hành những tháng tiếp theo là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, trong 8 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Nhờ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và toàn dân triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội trong 8 tháng năm 2013 mặc dù còn khó khăn song đã có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng.

Cụ thể là kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát tiếp tục được kiềm chế; lãi suất giảm; tăng trưởng tín dụng có những chuyển biến tốt; khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước được tháo gỡ; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục có những bước cải thiện; sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng vẫn được duy trì tương đối ổn định; lĩnh vực dịch vụ phát triển khá; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra; tỷ lệ nhập siêu thấp; giải ngân vốn ODA đạt khá, vốn FDI đăng ký và thực hiện cao hơn cùng kỳ… Bên cạnh đó, các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được bảo đảm, tạo việc làm cho trên 990 nghìn người, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, nền kinh tế phục hồi chậm và vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; dư nợ tín dụng tăng chậm; lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, dự báo tình hình,... ý kiến của nhiều thành viên Chính phủ đề xuất, thời gian tới cần tiếp tục dành ưu tiên cho thực hiện mục tiêu kép là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đi đôi với việc thúc đẩy đà phục hồi kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý. Đồng thời triển khai quyết liệt hơn nữa tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho những tháng cuối năm 2013 và thời gian tới là hết sức nặng nề và còn nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục kiên định, không được chủ quan, lơ là mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì được tăng trưởng ở mức hợp lý, khoảng 5,3-5,4%.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ tiền tệ, tài khóa, thị trường giá cả để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong kiểm soát, điều hành giá cả, tránh tác động tiêu cực do điều hành giá cả đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo thực hiện cho được mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức khoảng 7%; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá; tiếp tục rà soát, điều hành lãi suất phù hợp với chiều hướng giảm của lạm phát.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết