10/12/2023 - 08:07

Quân khu 9

Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 9-12, đoàn kiểm tra của Bộ Tham mưu Quân khu 9 (QK9) do Đại tá Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng QK9 làm Phó Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tham mưu QK9 kiểm tra các nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ.

Trong năm 2023, Bộ CHQS thành phố tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác QS,QP; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về QS,QP, xây dựng khu vực phòng thủ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hợp lý, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp; thực hiện nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch; phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an trong các mặt công tác... Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật trong lực lượng vũ trang…

Đoàn kiểm tra Bộ Tham mưu QK9 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QS,QP trong năm 2023 của Bộ CHQS thành phố. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm khắc phục những hạn chế được các thành viên trong đoàn chỉ ra; chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng trong tuần tới…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết