18/01/2023 - 10:23

Kiểm tra cải cách hành chính phải nghiêm túc, khách quan, chính xác 

(CT) - Đó là một trong những yêu cầu của Kế hoạch số 243/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu việc kiểm tra CCHC phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Kiến nghị của đoàn kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục. Kế hoạch gồm 2 hình thức: kiểm tra định kỳ (dự kiến quý II và quý III-2023) và kiểm tra đột xuất (thường xuyên trong năm, không báo trước thời gian). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, kế hoạch CCHC năm 2023 của thành phố; việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, cấp huyện; việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại các cơ quan hành chính các cấp. Ngoài ra, đoàn kiểm tra CCHC còn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện CCHC…

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết