18/02/2016 - 09:21

Kiểm tra cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

(CT)- Kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn là một trong những trọng tâm trong Kế hoạch về việc kiểm tra CCHC năm 2016 vừa được UBND huyện Phong Điền ban hành. Theo đó, tùy từng đợt kiểm tra sẽ có những nội dung kiểm tra cụ thể, nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020; nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC hàng năm của huyện và tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm trong công tác CCHC. Bên cạnh đó, việc kiểm tra cũng sẽ tập trung vào công tác xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, quán triệt của cấp ủy Đảng và chính quyền trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị; thực hiện Bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND thành phố công bố; việc chấp hành các quyết định của UBND thành phố ban hành các Bộ thủ tục hành chính; thực hiện việc tổ chức tiếp nhận, tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; đảm bảo tuyệt đối thủ tục hành chính phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch và chính xác theo quy định. Đồng thời, quá trình kiểm tra cũng sẽ chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; việc niêm yết số điện thoại đường dây nóng cấp thành phố, huyện và xã, thị trấn để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính…

Theo UBND huyện, việc kiểm tra này nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước. Đồng thời, giúp lãnh đạo các đơn vị đánh giá thực tế việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị; qua đó, khẳng định những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để rút ra những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện CCHC tốt hơn trong thời gian tới…

P.N

Chia sẻ bài viết