23/12/2012 - 17:14

Kiểm toán 143 đầu mối trong năm 2013

(TTXVN)- Năm 2013, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán 143 đầu mối. Cụ thể, năm 2013, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán 16 bộ, ngành, cơ quan trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí sản xuất bộ phim truyện truyền hình "Huyền thoại 1c"; kiểm toán 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đó lồng ghép kiểm toán 12 chuyên đề trong 11 cuộc kiểm toán tại 11 địa phương và một số dự án do ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng quản lý trong cuộc kiểm toán tại tỉnh Hà Tĩnh. KTNN sẽ tiến hành kiểm toán 11 chuyên đề độc lập; 25 dự án đầu tư; 5 chương trình mục tiêu, dự án quốc gia (dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1, dự án xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La…); 28 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam…); 12 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 10 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012.

Năm 2012, KTNN đã thực hiện 161 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính hơn 9.089 tỉ đồng, gồm các khoản tăng thu hơn 1.369 tỉ đồng, giảm chi gần 1.287 tỉ đồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN hơn 5.765 tỉ đồng…

Chia sẻ bài viết