02/09/2009 - 20:12

Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ:

Khuyến khích 100% học sinh - sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế

Trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2009-2010, các trường phổ thông trong TP Cần Thơ đã thông báo: phụ huynh đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) trước ngày 15-9-2009 thì mức thu như cũ, từ 1-10-2009 Bảo hiểm xã hội sẽ thu theo giá mới. Vì sao có quy định này? Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cần Thơ, cho biết:

Do từ ngày 1-1-2010, mức thu BHYT trong sinh viên-học sinh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC (gọi tắt là Thông tư 09) do Liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành ngày 14-8-2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27-7-2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng BHYT của học sinh-sinh viên được tính bằng 3% mức lương tối thiểu hiện nay là 650.000 đồng và không còn phân biệt khu vực thành thị hay nông thôn (tạm gọi là mức mới).

Đặc thù BHYT trong học sinh-sinh viên là tham gia theo chu kỳ của năm học, tức mệnh giá thẻ BHYT của học sinh - sinh viên có giá trị sử dụng từ đầu tháng 10 của năm này đến hết tháng 9 của năm sau. Do vậy, mệnh giá BHYT của học sinh-sinh viên trong năm học này, có thời gian 3 tháng phải được tính theo Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành ngày 10-12-2007 hướng dẫn mức thu BHYT học sinh - sinh viên (tạm gọi là mức cũ). Cụ thể:

- Khu vực thành thị 30.000 đồng/học sinh-sinh viên/tháng

- Khu vực nông thôn 25.000 đồng/học sinh-sinh viên/tháng

Để khuyến khích 100% học sinh-sinh viên tham gia BHYT, đồng thời tạo thuận lợi trong công tác phát hành thẻ trong năm học này, Thông tư 09 quy định: Từ nay đến trước ngày 1-10-2009, sinh viên - học sinh có nhu cầu mua thẻ BHYT thì được tính theo mức cũ là 120.000 đồng/học sinh-sinh viên (vùng đô thị)/năm học, 100.000 đồng/học sinh - sinh viên (vùng nông thôn)/năm học.

Từ ngày 1-10-2009 học sinh-sinh viên tham gia BHYT, chu kỳ 12 tháng (tính đến ngày 30-9-2010) thì mệnh giá BHYT phải tính theo 2 mốc thời gian. Trong đó, có 3 tháng 10,11,12 của năm 2009 được tính theo mức cũ, 9 tháng còn lại (từ 1-1-2010 đến 30-9-2010) mức thu BHYT đối với học sinh-sinh viên được tính theo mức mới. Tổng cộng là 147.850 đồng/thẻ/học sinh-sinh viên (vùng nông thôn) và 152.850 đồng/thẻ/học sinh-sinh viên (vùng đô thị).

Do quy trình phát hành thẻ phải thực hiện từ công tác thu tiền do các cơ sở giáo dục đảm trách, đến công tác nhập liệu, đăng ký với cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội thực hiện phải mất nhiều thời gian, nên Bảo hiểm xã hội thành phố đã rút thời hiệu thực hiện đến 15-9-2009. Trước ngày các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh năm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã có thông báo khẩn đến các trường để nhà trường thông báo nhằm hướng dẫn phụ huynh tranh thủ đóng BHYT cho con em, để được hưởng quyền lợi theo quy định.

M. NGUYỆT (lược ghi)

Chia sẻ bài viết