03/02/2013 - 21:17

Khuyến cáo nông dân sản xuất các giống lúa phù hợp theo nhu cầu của thị trường

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan thường xuyên theo dõi thị trường tiêu thụ lúa gạo để khuyến cáo nông dân sản xuất các loại giống lúa phù hợp theo nhu cầu của thị trường. Nội dung công văn trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh, như sau:

Hằng năm, trước khi xuống giống khoảng 15 - 30 ngày, trong thông báo lịch thời vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có khuyến cáo nông dân gieo trồng các loại giống lúa chất lượng cao phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Đồng thời, khuyến cáo bà con hạn chế hoặc không gieo trồng các giống lúa chất lượng thấp, khó tiêu thụ trên thị trường lúa gạo.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục triển khai mạnh mẽ mô hình cánh đồng mẫu lớn, quan hệ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc với nông dân để ký kết hợp đồng cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm,…

Chia sẻ bài viết