28/08/2019 - 21:14

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,8 tỉ USD

(CTO)- Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng năm 2019, khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,8 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 20,4 tỉ USD không kể dầu thô.

Trong 8 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy, cả nước xuất siêu 3,4 tỉ USD trong 8 tháng năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI, kể cả dầu thô đạt 117,95 tỉ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 116,55 tỉ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 68,6% kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực FDI đạt 96,15 tỉ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,7% kim ngạch nhập khẩu.

Theo Cục đầu tư nước ngoài, 8 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư FDI đạt 22,63 tỉ USD. Trong đó, có 2.406 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, vốn đăng ký 9,13 tỉ USD; tăng 25,4% số dự án và bằng 67,7% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 11,96 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018. 

Có 103 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư Hồng Kông dẫn đầu với vốn đăng ký 5,63 tỉ USD (trong đó có 3,85 tỉ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội); Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,48 tỉ USD; Singapore xếp thứ ba với 3,27 tỉ USD; Trung Quốc vị trí thứ tư với vốn đăng ký 2,78 tỉ USD và Nhật Bản ở vị trí thứ năm với 2,34 tỉ USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 69,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng, với tổng số vốn đạt 15,74 tỉ USD. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương là ba địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

G.Bảo

Chia sẻ bài viết