30/03/2020 - 16:10

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng tránh đại dịch COVID-19 

(CTO) - Sáng 30-3, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn họp sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao kết quả quận Ô Môn đạt được trong quý I. Đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý BTV Quận ủy Ô Môn chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Quận ủy Ô Môn chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tiết kiệm triệt để các nguồn chi, nhất là chi thường xuyên. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự kỷ cương đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu BTV Quận ủy Ô Môn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Hạn chế tối đa việc tổ chức những cuộc hội họp không cần thiết; chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân không tổ chức các hoạt động tụ tập đông người, kể cả các hoạt động tôn giáo để phòng, tránh đại dịch COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về đại dịch COVID-19 để chung sức phòng, chống có hiệu quả.

Trong quý I, các cấp ủy đảng đã chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp 104 đảng viên, thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước được 4.832 tỉ đồng (tăng 7,9% so với cùng kỳ), sản lượng lúa đông xuân được 37.430 tấn, sản xuất rau màu được 1.529ha, cải tạo vườn trồng cây ăn trái được 25ha. Quận đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 42,4 tỉ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm; thu ngân sách được 60,6 tỉ đồng, đạt 39,3% kế hoạch năm. Các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong quận đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết