25/03/2009 - 09:41

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Không để khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tiến độ, kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2008

(CT)- Sáng ngày 24-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai bước điều tra thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, sau hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 17-10-2008, hầu hết các công việc đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Các địa phương trong cả nước đã hoàn thành công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê; đang triển khai công tác lập danh sách nhân khẩu đặc thù; đã tiến hành rà soát, kiểm tra hiệu chỉnh kết quả vẽ sơ đồ, lập bảng kê tại các xã/phường... Đến nay, cả nước đã tiến hành 5.000 lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo các cấp về công tác quản lý Tổng điều tra 3 cấp; tập huấn nghiệp vụ cho 300.000 người trực tiếp tham gia điều tra trên 200.000 địa bàn trong cả nước...

Tại hội nghị, các địa phương thể hiện quyết tâm thực hiện tốt, hoàn thành đồng bộ, đạt chất lượng và đúng thời gian quy định công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Lãnh đạo các địa phương kiến nghị: tăng định mức điều tra; sớm chuyển các văn phòng phẩm phục vụ công tác tổng điều tra đến các địa phương; được phép tiến hành điều tra sớm đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông không thuận lợi...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Để công tác này đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng chỉ đạo: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở và phải xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng hộ dân về cuộc Tổng điều tra để người dân đồng tình, ủng hộ. Phó Thủ tướng nhắc nhở một số địa phương chưa hoàn thành công tác chuẩn bị, phải nhanh chóng hoàn thành để đúng 7 giờ ngày 1-4-2009 cả nước sẽ đồng loạt ra quân điều tra về dân số và nhà ở; phải có sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương, đến địa phương, từ địa phương đến tất cả các địa bàn điều tra để tạo thành một khối thống nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra. Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp phải có kế hoạch, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, phương tiện, kinh phí phục vụ tổng điều tra. Không để bất cứ một khó khăn, vướng mắc nào ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009...

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết