03/11/2020 - 19:48

Khảo sát công tác quản lý nhà nước về cấp nước đô thị, nông thôn trên địa bàn thành phố 

(CT) - Ngày 3-11-2020, Ban Ðô thị HÐND thành phố khảo sát công tác quản lý nhà nước về cấp nước đô thị, nông thôn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt và Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Đoàn khảo sát hệ thống xử lý nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

Tại thời điểm khảo sát, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt đang quản lý và khai thác nhà máy nước Thốt Nốt, Trạm cấp nước Vĩnh Thạnh và Trạm cấp nước Thạnh An với tổng công suất thiết kế là 16.200m3/ngày đêm và phục vụ 19.532 hộ khánh hàng trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Còn Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn đang quản lý và khai thác nhà máy có công suất thiết kế 20.000m3/ngày đêm, phục vụ 18.511 hộ khách hàng trên địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn. Qua khảo sát, nhìn chung, các công ty thực hiện đúng các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực cấp nước sạch; quy trình công nghệ xử lý nước và công tác bảo trì, sửa chữa các nhà máy, trạm cấp nước được thực hiện đúng quy định; chất lượng nước sạch tại các nhà máy được phân tích mẫu định kỳ; chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất…

Ðoàn khảo sát đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị giám sát, đồng thời ghi nhận một số vướng mắc trong quá trình thực hiện để Ban Ðô thị HÐND thành phố có thêm thông tin phục vụ cho kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước về cấp nước đô thị, nông thôn trên địa bàn thành phố sắp tới.

Tin, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết