17/01/2018 - 22:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Khẩn trương xây dựng đề án cải cách chính sách BHXH, tiền lương 

(CT) – Ngày 17-1-2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018.    

Năm qua, cả nước giải quyết việc làm trên 1,6 triệu người, đạt trên 102% kế hoạch. Cả nước có 13,811 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); trên 11,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cả nước có 1.974 cơ sở GDNN; tuyển sinh các cấp trình độ khoảng 2,2 triệu người, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%. Các địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; trợ giúp trên 2,783 triệu đối tượng bảo trợ xã hội. Cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 7%, giảm 1,51% so với cuối năm 2016; có 82% xã, phường phù hợp trẻ em; 87% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp. Tuy nhiên, đổi mới GDNN còn chậm, chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội; hệ thống thông tin thị trường nhiều bất cập. Tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích xảy ra nhiều nơi; cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện chưa hiệu quả...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Năm 2018, cả nước tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: giải quyết việc làm 1,6 triệu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%; 98,5% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Các địa phương tuyển mới GDNN khoảng 2,2 triệu người (trong đó, hỗ trợ dạy nghề khoảng 600 ngàn lao động nông thôn); 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; 70% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp… Theo đó, cả nước tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN; xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp; tiếp tục các giải pháp phát triển thị trường lao động; tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách BHXH; thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, hướng đến giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo...

Ghi nhận và biểu dương thành quả toàn diện ngành LĐ-TB&XH năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, khẩn trương xây dựng đề án cải cách chính sách BHXH, tiền lương, đảm bảo quyền lợi người lao động; nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kỹ năng nguồn nhân lực, chú trọng các nghề trọng điểm, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước; phát huy vai trò tự chủ của địa phương trong quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, ổn định mức sống đối với gia đình chính sách, người có công; trợ giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững; giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện để trẻ em phát triển bình đẳng; phòng ngừa giảm thiểu tai nạn thương tích, xâm hại đối với trẻ em;  đảm bảo bình đẳng giới trong gia đình và xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Các địa phương chăm lo kịp thời, đầy đủ chính sách trợ cấp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho các đối tượng trong diện, đảm bảo mọi người vui xuân an lành, tiết kiệm.  

A.P

Chia sẻ bài viết