01/06/2012 - 22:31

Nhịp cầu dân cử

Khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm còn nhiều bất cập

Thực hiện quy định của pháp luật, trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội đã thực hiện đầy đủ việc tiếp xúc cử tri. Qua đó, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, trả lời. Kể từ số báo này, Báo Cần Thơ trích đăng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành trung ương và các sở, ngành của thành phố, do Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chuyển đến.

Cử tri thành phố phản ánh hiện nay việc mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Tuy nhiên, việc phục vụ khám và thanh toán còn nhiều bất cập. Cử tri đề nghị ngành bảo hiểm có sự phối hợp với ngành y tế nhằm chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho những người tham gia. Công văn trả lời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo, ký như sau:

BHYT là một trong hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Kể từ khi Luật BHYT được ban hành, số người tham gia BHYT tự nguyện tăng nhanh; nếu như năm 2008 (trước khi ban hành Luật BHYT) có 3.134.000 người thì năm 2011 đã có 4.503.644 người tham gia BHYT tự nguyện (tăng 44% so với năm 2008).

Để chăm sóc tốt sức khỏe cho người tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp thực hiện Chương trình 527/CTr-BYT ngày 18-6-2009 của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế; ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với trên 2.000 cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên. Với mục tiêu thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại hơn 8.000 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Năm 2011, có 18 triệu người có thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã, với 33 triệu lượt người khám, chữa bệnh và tổng chi phí là hơn 1.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng quá tải bệnh nhân ở tuyến tỉnh, trung ương là khá phổ biến. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương tích cực phối hợp với ngành y tế chuyển đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về tuyến y tế cơ sở; đồng thời, đề nghị ngành Y tế tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế này, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người có thẻ BHYT.

Chia sẻ bài viết