11/12/2012 - 21:43

Khai mạc Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 11-12, tại Hà Nội đã khai mạc Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; thảo luận, thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội và Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một nội dung quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo (lần 2) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến (lần đầu) về dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đất đai (sửa đổi), dự án Luật hòa giải cơ sở và thảo luận về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối. Ngoài các nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về phân bổ 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường và thảo luận một số nội dung quan trọng khác...

Chiều cùng ngày, theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết