10/01/2016 - 16:37

Nhịp cầu dân cử

Khắc phục tình trạng cáp viễn thông giăng, kéo không an toàn, mất mỹ quan đô thị

Thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố về nội dung liên quan đến việc khắc phục tình trạng cáp viễn thông giăng, kéo không an toàn, mất mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

- Trong những năm gần đây, sự phát triển quá nhanh của dịch vụ viễn thông và truyền hình trả tiền, đã làm cho quá trình triển khai mạng cáp thông tin, điện lực trên cùng hệ thống cột ngày càng quá tải. Bên cạnh đó, việc treo cáp cẩu thả, không đảm bảo an toàn và mất mỹ quan vẫn đang là vấn đề gây bức xúc và còn nhiều bất cập.

- TP Cần Thơ là đô thị cũ, địa hình đồng bằng, sông ngòi chằng chịt và nhiều mạch nước ngầm nên việc cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp thông tin và điện lực (hiện hữu) được ưu tiên thực hiện. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị khá cao, trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế là nguyên nhân chưa thể thực hiện việc ngầm hóa hệ thống cáp thông tin hoàn toàn. Hiện nay, đa số các tuyến cáp mạng truyền dẫn đều có hạ tầng ngầm, đối với hạ tầng mạng ngoại vi (cống bể, cột treo cáp) trên địa bàn thành phố hiện nay chủ yếu do Viễn thông Cần Thơ, Viễn thông Quân đội xây dựng và quản lý. Hệ thống cáp treo chủ yếu được treo trên cột thông tin hoặc cột hạ thế của điện lực, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lắp đặt thuê bao mới cho nhân dân trên địa bàn toàn thành phố. Hạ tầng mạng ngoại vi tại khu vực nông thôn hầu hết vẫn sử dụng cáp treo (cột treo cáp); do điều kiện địa hình khó khăn, chi phí đầu tư ngầm hóa cao và dung lượng mạng tại khu vực này còn thấp. Với sự phát triển và cạnh tranh mạnh của dịch vụ thông tin di động trong những năm vừa qua, dịch vụ viễn thông cố định đã phát triển chững lại, thậm chí tăng trưởng âm tại một số khu vực. Do vậy, hạ tầng mạng ngoại vi trong những năm vừa qua không được chú trọng đầu tư phát triển, cải tạo dẫn đến hạ tầng xuống cấp, cáp treo tràn lan.

- Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chủ đề "Trật tự, kỷ cương đô thị" của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp với Sở Công thương và Công ty Điện lực Cần Thơ thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Mỗi quận, huyện chọn ra 10 - 20 tuyến đường ưu tiên để chỉnh trang làm gọn hệ thống cáp treo theo phương pháp bó gọn. Tính đến hết năm 2014, toàn thành phố đã thực hiện bó gọn 108 tuyến đường với tổng chiều dài 220,9 km. Qua việc chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo, bộ mặt đô thị nhìn chung đã khang trang hơn, nhưng chưa vẫn đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND ban hành các văn bản: Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29-12-2014 của UBND TP Cần Thơ về việc chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020; Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND TP Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực; Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 24-7-2015 của Ban Chỉ đạo 1816, triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực năm 2015; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18-9-2015 của UBND TP Cần Thơ ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng cáp treo thông tin.

- Hiện nay, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (đã dự thảo văn bản và đang lấy ý kiến đóng góp). Sở Tài chính đang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quy định và các chính sách tài chính cho tổ chức, cá nhân thực hiện các loại hình dịch vụ thuê, miễn phí sử dụng chung cột treo cáp (hoặc hạ tầng kỹ thuật).

Chia sẻ bài viết