09/06/2016 - 09:18

Nhịp cầu dân cử

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2011-2016

(Tiếp theo kỳ trước)

Trước và sau các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thành phố tổ chức phân loại, tổng hợp, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri gởi tới UBND các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi và thông báo kết quả giải quyết của UBND, các cơ quan, đơn vị hữu quan về những kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo cho cử tri biết và theo dõi. Ngoài ra, các cuộc tiếp xúc cử tri còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương để trực tiếp ghi nhận và trả lời, giải thích các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đặt ra tại cuộc tiếp xúc. Việc làm này được đông đảo cử tri thành phố quan tâm, đồng tình, đánh giá cao vì đã thông tin làm rõ nhiều vấn đề cử tri còn thắc mắc, giải tỏa được nhiều bức xúc của cử tri…

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND, đại biểu HĐND thành phố đã phát huy tốt quyền dân chủ của cử tri, đảm bảo lòng tin của cử tri đối với cơ quan dân cử. Việc tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đây là điều kiện để đại biểu HĐND thành phố thu thập được nhiều thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đặc biệt là ghi nhận sự đóng góp của cử tri trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan và các địa phương thực hiện tốt. Tỷ lệ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp HĐND thành phố đạt trung bình trên 95%; trong đó, tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm trên 35%. 5% ý kiến, kiến nghị của cử tri còn lại đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian, nguồn lực mới giải quyết được. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố thường xuyên quan tâm kiểm tra, đôn đốc, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện giám sát, tái giám sát các kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như "lời hứa" của thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương…

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết