08/07/2015 - 21:41

Nhịp cầu dân cử

Kết quả khắc phục tình trạng sử dụng điện không an toàn và trụ điện ảnh hưởng an toàn giao thông

Cử tri và đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết kết quả khắc phục tình trạng sử dụng điện không an toàn và trụ điện ảnh hưởng an toàn giao thông. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

* Tình trạng sử dụng điện không an toàn: Hiện nay, tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng trên địa bàn thành phố đạt 99,33%. Trong đó, hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt tỷ lệ 98,85%; còn gần 1,15% hộ dân sử dụng điện kém an toàn tương đương với 3.426 hộ. Để giải quyết tình trạng hộ dân sử dụng điện không an toàn và hộ dân chưa có điện sử dụng, trong năm 2015, ngành điện thực hiện đầu tư 26 công trình xây dựng lưới điện, với tổng vốn đầu tư là 12,95 tỉ đồng; trong đó, xây dựng mới 34 km trung thế, 127 km đường dây hạ thế, lắp mới các trạm biến áp với tổng dung lượng 9.160 kVA. Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Công thương thực hiện Dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8 - 11 - 2013 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Đề án lập quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016 - 2025. Sau khi các dự án này hoàn thành đảm bảo cung cấp điện an toàn đạt xấp xỉ 100% cho doanh nghiệp và hộ dân sử dụng điện trên địa bàn.

* Trụ điện ảnh hưởng đến an toàn giao thông do mở rộng các hẻm, đường nông thôn: Đến cuối năm 2014, trên địa bàn có 473 vị trí trụ điện và neo chằng ảnh hưởng đến an toàn giao thông cần phải di dời (quận Ninh Kiều: 62 vị trí; quận Cái Răng: 17 vị trí; quận Bình Thủy: 11 vị trí, quận Ô Môn: 74 vị trí, quận Thốt Nốt: 16 vị trí; huyện Phong Điền: 14 vị trí; huyện Cờ Đỏ: 50 vị trí; huyện Thới Lai: 198 vị trí; huyện Vĩnh Thạnh: 31 vị trí) do mở rộng các hẻm và các tuyến đường. Đến nay, đã di dời được 279 vị trí trụ điện, neo chằng (quận Bình Thủy: 11 vị trí; quận Ô Môn: 74 vị trí; quận Thốt Nốt: 16 vị trí; huyện Phong Điền: 14 vị trí; huyện Cờ Đỏ: 50 vị trí; huyện Thới Lai: 83 vị trí; huyện Vĩnh Thạnh: 31 vị trí) chiếm tỷ lệ 58,98%. Trong năm 2015, phát sinh thêm 53 vị trí trụ điện và neo chằng ảnh hưởng đến an toàn giao thông (quận Ô Môn 47 vị trí và huyện Cờ Đỏ 6 vị trí), nâng tổng số trụ điện và neo chằng cần phải di dời lên 247 vị trí. Dự kiến, trong quý I-2016 sẽ di dời hết các trụ điện, neo chằng này.

Chia sẻ bài viết