28/05/2024 - 19:53

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế 

(CT) - Chiều 28-5, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế (Chỉ thị số 12); quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng (Chỉ thị số 24). 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen các tập thể. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện…

Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố bám sát những nội dung Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của BTV Thành ủy thực hiện công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn chặt với công tác quốc phòng, an ninh; lấy việc kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch, thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Lực lượng Công an thành phố phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực, trong đó có công tác đảm bảo an ninh kinh tế…

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen các cá nhân. 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy, lưu ý: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp tục thể chế hóa nội dung Chỉ thị số 12 để xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, bổ sung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, thực tiễn. Các cấp ủy đảng, chính quyền khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Công an, Quân đội đối với các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế…

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. 

Tại hội nghị có 10 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và thực hiện Chỉ thị số 12 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết