08/05/2018 - 20:48

Hướng về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

LTS: Những vấn đề quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội… sẽ được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, xem xét, thảo luận, cho ý kiến. Cả nước đang hướng về Hội nghị với nhiều kỳ vọng về những quyết sách mới, tạo đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của đất nước. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân gởi gắm đến Hội nghị.

Đồng chí Lê Bá Phước, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố:
Kỳ vọng về những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Qua theo dõi Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đang diễn ra, tôi rất tâm đắc với những vấn đề Trung ương thảo luận tại hội nghị. Trong đó, tôi rất quan tâm đến vấn đề về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội...

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bàn một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Từ đó, góp phần thay đổi, điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu theo hướng tăng dần, từng bước làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu đã và đang gặp phải những rào cản, bất hợp lý khi giá cả thị trường, lạm phát, thất nghiệp ngày càng tăng; mất cân đối giữa cung - cầu lao động trên thị trường lao động; hệ thống thang, bảng lương; chế độ nâng ngạch, nâng bậc; cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập còn bất cập...

Có thể nói, tiền lương là nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Vì vậy, cần có chính sách phù hợp, hệ thống thang, bậc lương rõ ràng khuyến khích người lao động, làm cho người lao động an tâm làm việc. Đồng thời, có cơ chế chính sách tiền lương phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài; tiếp tục quan tâm nâng chế độ tiền lương, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ ở cấp cơ sở hiện nay mức lương rất thấp nhưng phải đảm trách nhiều công việc...

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tăng lên rõ rệt, đây là chính sách an sinh xã hội phù hợp và đúng đắn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn hạn chế, như: Chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước hiện chưa theo kịp với khu vực thị trường, điều chỉnh lương của người đang làm việc chưa độc lập với điều chỉnh lương hưu và ưu đãi người có công, ảnh hưởng tới tính bền vững của bảo hiểm xã hội…

Từ những phân tích trên, tôi đề nghị cần có chính sách hỗ trợ một phần đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội của nông dân, người nghèo, người thu nhập thấp để hình thành văn hóa đóng - hưởng; bổ sung chính sách phù hợp giúp người lao động có thu nhập thấp an tâm trong quá trình tham gia lao động và nghỉ hưu. Song song đó là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; bảo đảm cân đối tài chính bảo hiểm xã hội trong dài hạn; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh, tình hình mới... Đồng thời, cần đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho cơ sở y tế dịch vụ công từ tuyến xã đến tuyến huyện để phục vụ người dân được tốt hơn.

Tôi cũng hoàn toàn thống nhất với chủ trương tinh giản biên chế trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, tôi kiến nghị cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực; chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền.  Sắp xếp tinh giản từ trên xuống, tránh tình trạng từ dưới lên vì như vậy sẽ làm quá tải công việc cấp dưới dẫn đến tệ nạn quan liêu, thực thi công vụ kém hiệu quả. Bên cạnh đó cần có cơ chế chính sách phù hợp để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, có những giải pháp để thu hút tốt hơn nhân tài, nhất là nhân tài trẻ đi du học ở nước ngoài, cần tháo gỡ những vấn đề còn bất cập để nhân tài có thể tham gia đóng góp, cống hiến nhiều hơn tại tất cả các lĩnh vực, tất cả các cấp...

THANH THY (ghi)

Ông Huỳnh Tấn Quân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ninh Kiều:
Kiểm soát chặt chẽ quyền lực của cán bộ để tránh lợi ích nhóm

Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra, Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, tôi rất quan tâm đến Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên thực tế, thời gian qua, từng lúc, từng nơi công tác cán bộ của chúng ta còn có những bất cập, như: bổ nhiệm không đúng người, không đúng công việc; tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn còn tồn tại; cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị… Trong đó, cũng có việc cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo cơ hội làm ăn cho người thân hoặc đưa người thân vào những vị trí chủ chốt, nhiều lợi ích về kinh tế... Tôi nghĩ việc kiểm soát quyền lực của cán bộ là cấp thiết. Vì chỉ có vậy, cán bộ mới không thể tạo dựng phe cánh, tạo ra nhóm lợi ích nhằm trục lợi cho bản thân và gia đình...

Thời gian qua, có nhiều vụ bổ nhiệm cán bộ chưa đủ chuẩn, thiếu năng lực - dù đúng quy trình. Tôi thấy điều này còn khuất tất bên trong. Vì khi đưa ra tập thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị đều biết hạn chế của người được bổ nhiệm nhưng không nói, bao che dẫn đến cán bộ không đạt yêu cầu vẫn thăng chức. Gần đây ở một số tỉnh, thành có những cán bộ lãnh đạo trẻ, được học hành đàng hoàng, được giao giữ những vị trí quan trọng. Nhưng khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vào cuộc kiểm tra mới phát hiện cán bộ này sai phạm hoặc không đủ điều kiện để bổ nhiệm... Do đó, người dân từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng, mất lòng tin vào năng lực của cán bộ trẻ và cả ở Đảng, chính quyền trong công tác cán bộ.

Tôi nghĩ sự phát triển của đất nước rất cần đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực. Nhưng phải chú trọng xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ có tâm và tầm. Bởi cán bộ được học hành bài bản nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn sẽ không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tôi mong Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ sẽ là cú hích để mở ra cơ hội những cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị... Đồng thời, cũng là dịp để Đảng ta loại bỏ cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đã bổ nhiệm sai quy trình, quy định… Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tài, có đức, nhiệt tình phục vụ đất nước, nhân dân chứ không phải chỉ lo vun vén cho gia đình, cá nhân.

Phạm Trung (ghi)

Chia sẻ bài viết