26/08/2015 - 21:08

Hướng đến nền hành chính phục vụ

Giai đoạn 2011-2015, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn quận Ninh Kiều đạt nhiều kết quả khả quan, tại các phòng, ban UBND các phường đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay góp phần đẩy mạnh công tác CCHC cũng như tuyên truyền các thủ tục hành chính (TTHC) đến tay người dân...

Theo báo cáo của UBND quận Ninh Kiều, công tác CCHC giai đoạn I trên địa bàn quận Ninh Kiều đạt nhiều kết quả tích cực. 13 phường của quận đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, theo đó tổng số TTHC thực hiện một cửa là 344 thủ tục (cấp quận 183 TTHC, cấp phường 161 TTHC); số TTHC thực hiện một cửa liên thông từ phường lên quận là 29 TTHC. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn, 100% cán bộ cấp quận có trình độ đại học, 100% cán bộ cấp phường có trình độ từ trung cấp trở lên. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Trưởng phòng Nội vụ quận Ninh Kiều, cho biết: "Bên cạnh việc niêm yết, công khai kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận một cửa của UBND cấp quận và phường, UBND quận thường xuyên, nhắc nhở, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và UBND các phường nghiêm túc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện TTHC của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức phải tuân thủ bộ TTHC về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, phí, lệ phí, không được đòi hỏi bất cứ loại hồ sơ giấy tờ nào ngoài quy định của TTHC đã được công bố".

Hiện nay, tại Bộ phận một cửa của quận và các phường của quận Ninh Kiều đã được triển khai ứng dụng "phần mềm một cửa"; tại Bộ phận một cửa của quận đã đưa vào vận hành trên phần mềm 95/183 TTHC cấp quận (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị); tại các phường đã đưa vào vận hành trên phần mềm 82/161 thủ tục (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động thương binh và xã hội). Quận Ninh Kiều đã phối hợp với Trung tâm công nghệ phần mềm thành phố khảo sát, cập nhật bổ sung 100% THHC cấp quận và phường vào phần mềm hồ sơ hành chính. Thiếu tá Hà Bảo Huy, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: Qua hơn 9 tháng triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ theo mô hình "3 trong 1" (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi) và "2 trong 1" (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú), toàn quận đã giải quyết hơn 807 trường hợp, chưa có trường hợp nào giải quyết trễ hạn hoặc sai sót. Việc chuyển giao hồ sơ giữa UBND 13 phường và Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được thực hiện nhanh chóng, đúng thời gian quy định"…

Bộ phận một cửa Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều giải quyết hồ sơ cho người dân. 

Theo UBND quận Ninh Kiều, trong quá trình thực hiện CCHC, bên cạnh những kết quả đạt được, quận còn gặp những hạn chế, khó khăn như: Việc tiến hành rà soát TTHC để kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung thực hiện còn tương đối chậm. TTHC liên tục được bổ sung, sửa đổi gây khó khăn cho cán bộ, công chức trong việc cập nhật để giải quyết hồ sơ cho công dân. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tuy từng bước đã có sự thay đổi tích cực, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy đầy đủ hiệu quả ứng dụng CNTT vào công việc, nhất là việc vận hành "phần mềm một cửa" trong tiếp nhận và giải quyết TTHC của quận và các phường, chưa đảm bảo cập nhật, xử lý đầy đủ thông tin hồ sơ trên phần mềm một cửa. Ngoài ra, số lượng các văn bản được ban hành có sử dụng chữ ký số vẫn còn thấp so với số lượng văn bản các cơ quan, đơn vị ban hành.

Giai đoạn 2016-2020, quận Ninh Kiều tiếp tục tập trung triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì, cải tiến việc ứng dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: "Quận tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ, công chức đủ trình độ trực tiếp phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bên cạnh đó, kiểm tra rà soát và sẽ đưa ra biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn. Song song đó, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức để công tác CCHC được thực hiện tốt và có hiệu quả ngoài các ứng dụng công nghệ thông tin thì nhân tố con người là quan trọng nhất".

Ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ TP Cần Thơ, cho biết: Trong giai đoạn 2011-2015, công tác CCHC trên địa bàn quận Ninh Kiều đạt nhiều kết quả khả quan. Giai đoạn 2016-2020, quận cần tăng cường công tác tuyên truyền CCHC có trọng tâm, trọng điểm, đề ra tiêu chí rõ ràng, phát huy những mô hình sáng kiến mới trong công tác CCHC. Tăng cường CCHC trong các phòng, ban đơn vị chuyên môn nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC. Cần phát huy vai trò của đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC để kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, góp phần đơn giản hoá TTHC tạo thuận lợi cho người dân, hướng đến việc giảm thời gian thực hiện TTHC từ 30-50% so với hiện tại…

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết