10/08/2018 - 21:55

Hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh 

Đăng ký khám, đi khám ở cơ sở y tế nào để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT)? Bác sĩ Nguyễn Thành Lập, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y,  Sở Y tế TP Cần Thơ hướng dẫn:

- Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo các quyền lợi trong khám, chữa bệnh và chuyển tuyến BHYT. Sở Y tế ban hành công văn hướng dẫn thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn TP Cần Thơ. Cụ thể như sau:

Quy định chung về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu: Người tham gia BHYT trên địa bàn TP Cần Thơ được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tuyến huyện, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể:

+ Tuyến xã: trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương không phân biệt địa giới hành chính.

+ Bệnh viện đa khoa của quận, huyện trực thuộc Sở Y tế không phân biệt địa giới hành chính.

+ Bệnh viện đa khoa tư nhân từ hạng III hoặc tương đương và phòng khám đa khoa tư nhân.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu trên hoặc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Đối với địa bàn quận Ninh Kiều, do quận chưa có Bệnh viện đa khoa quận nên người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở sau đây:    

+ Trạm y tế các phường thuộc quận Ninh Kiều.

+ Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ, Bệnh viện Tim mạch thành phố: tiếp nhận các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn quận Ninh Kiều.

+ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ: tiếp nhận đối tượng là người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên; đối tượng thuộc diện được quản lý bởi Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố và các đối tượng đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2017 (nếu có yêu cầu được tiếp tục đăng ký khi thẻ đáo hạn lại) và nhân viên y tế tại bệnh viện.

+ Trẻ em dưới 16 tuổi: được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế các phường thuộc quận Ninh Kiều hoặc Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

* Xin bác sĩ cho biết nguyên tắc khám bệnh để người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT?

- Do thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT giữa tuyến huyện và tuyến xã trong một tỉnh nên người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã, hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn của tỉnh được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến.

Bệnh viện huyện trong toàn quốc thông tuyến khám chữa bệnh BHYT nên người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện (bệnh viện đa khoa quận, huyện và tương đương; trung tâm y tế quận, huyện; bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III và tương đương) được hưởng quyền lợi đúng tuyến BHYT.

Cán bộ Trạm y tế xã Trường Long, huyện Phong Điền khám bệnh cho người bệnh BHYT.

Các trường hợp đã đăng ký khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương chỉ được thông tuyến tại các bệnh viện huyện trên toàn quốc.

Trong trường hợp cấp cứu, người bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào vẫn được hưởng quyền lợi đúng tuyến BHYT. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá và chịu trách nhiệm việc xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

* Với bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (CODP), ung thư, lọc thận... thì nguyên tắc khám BHYT thế nào để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, thưa bác sĩ?

- Người bệnh có thẻ BHYT mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-12 năm dương lịch đó. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký giấy chuyển tuyến, người bệnh phải đi khám lần đầu tại cơ sở y tế được chuyến tuyến. 

m Thưa bác sĩ, khi đi học, công tác, du lịch... ở tỉnh, thành khác, người dân có thẻ BHYT đến khám ở các cơ sở y tế thuộc tỉnh, thành khác có được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT không?

- Người bệnh được khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến tương đương nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc tại bệnh viện huyện trên toàn quốc. Trường hợp cấp cứu người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào vẫn được hưởng quyền lợi đúng tuyến BHYT.

* Xin cảm ơn bác sĩ 

HUỆ HOA (thực hiện)

Chia sẻ bài viết