24/09/2022 - 12:26

Hướng dẫn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng

Việc gia hạn được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam:

Bước 1: đăng nhập Cổng DVC BHXH Việt Nam.

Truy cập Cổng DVC BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Ðăng nhập”. Lựa chọn đối tượng đăng nhập là “Cá nhân”, nhập các thông tin: tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra, nhấn “Ðăng nhập”.

Bước 2: lựa chọn dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng. Tại màn hình trang chủ sau khi đăng nhập, chọn “Ðóng BHXH điện tử”.

Trên menu (bên trái), lựa chọn chức năng “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng”.

Cổng DVC BHXH Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Bước 3: Thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình.

- Kê khai thông tin chủ hộ: kê khai đầy đủ các thông tin: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh, giới tính.

- Kê khai thông tin thành viên hộ gia đình: nhấn “Thêm thành viên hộ gia đình” để thêm thành viên hộ gia đình. Nhập số định danh cá nhân/CCCD của thành viên.

Lưu ý: Nhập đầy đủ số định danh của các thành viên hộ gia đình để được đảm bảo quyền lợi giảm trừ mức đóng. 

- Lựa chọn số tháng đề nghị gia hạn thẻ BHYT: sau khi kê khai đầy đủ các thành viên hộ gia đình, lựa chọn số tháng đề nghị gia hạn thẻ BHYT, nhấn “Xác nhận”. 

Hệ thống sẽ xác thực thông tin các thành viên hộ gia đình với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

- Trường hợp thông tin chủ hộ không chính xác; hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú với chủ hộ, hệ thống sẽ thông báo để cá nhân điều chỉnh, cập nhật lại thông tin.

- Trường hợp xác thực thông tin chủ hộ chính xác và các thành viên trong CSDL quốc gia về dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tham gia BHYT, tính toán số tiền phải đóng (sau khi được giảm trừ mức đóng) theo quy định và hiển thị trên màn hình:

- Trường hợp cần bổ sung thành viên hộ gia đình hoặc điều chỉnh số tháng đề nghị gia hạn thẻ BHYT, nhấn “Quay lại” để thực hiện.

- Trường hợp các thông tin đã chính xác, nhấn “Thanh toán” để tiếp tục.

Thanh toán:

- Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán), nhấn “Thanh toán” để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform). Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người thực hiện gia hạn có tài khoản) để thực hiện thanh toán.

Ví dụ: chọn ngân hàng Vietcombank, sau khi chọn Ngân hàng/Trung gian thanh toán, nhấn “Thanh toán” để tiếp tục.

- Nhập các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu, mã kiểm tra) theo yêu cầu của ngân hàng để đăng nhập và tiếp tục thanh toán.

- Ðánh dấu vào “Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các Quy định thanh toán điện tử của Vietcombank, chi tiết tại đây”. Nhấn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập mã OTP (đã được ngân hàng tự động gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản). Nhấn “Xác nhận” để thực hiện thanh toán.

- Thanh toán thành công, có thể nhấn vào "In biên lai" để xem biên lai thanh toán.

Ðể xem lại lịch sử giao dịch, tại menu (bên trái), chọn “Tra cứu lịch sử nộp BHXH điện tử/Lịch sử gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng”.

C.H (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết