12/11/2019 - 21:06

HĐND quận Ninh Kiều

Họp bất thường thực hiện công tác nhân sự 

Các chức danh được HĐND quận Ninh Kiều bầu, nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Ngọc Quyên

(CT)- Ngày 12-11-2019, HĐND quận Ninh Kiều tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) của HĐND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Cẩm Thoa, do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, do nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Trương Thanh, do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Giang, nguyên Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, do nhận nhiệm vụ mới.

Các đại biểu HĐND quận biểu quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong kỳ họp này, các đại biểu HĐND quận cũng bỏ phiếu bầu ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Bí thư Quận ủy, giữ chức Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Mã Khánh Hậu, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều, giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, đại biểu HĐND quận, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Khánh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Ninh Kiều khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND quận Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận và ông Nguyễn Văn Tích, Quyền cấp trưởng Phòng Y tế quận Ninh Kiều.

THANH THY

Chia sẻ bài viết