24/03/2023 - 20:45

Trà Vinh

Hơn 22 tỉ đồng di dân khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Ðịnh An

(CT) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt kinh phí đầu tư 22 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 (ngân sách Trung ương 19 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 3 tỉ đồng) xây dựng công trình thực hiện dự án di dân khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Ðịnh An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Công trình gồm các hạng mục đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy; hệ thống thoát nước, điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng; thời gian thực hiện năm 2023. UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá, đề xuất phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện tình huống di dân khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm; chịu trách nhiệm về các bước, trình tự thủ tục đầu tư như khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công.

MINH TRÍ

Chia sẻ bài viết