12/12/2012 - 09:26

Hôm nay 12-12, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 1.000 đại biểu ưu tú đại diện cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Việt Nam tham dự Đại hội, trong đó có đại diện thanh niên các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, doanh nhân, trí thức, công nhân, nông dân, học sinh sinh viên và đoàn viên thanh niên đang học tập công tác ở nước ngoài.

Đại hội vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, nhân sĩ, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu; đại diện cựu cán bộ Đoàn; đại diện thanh thiếu nhi tiên tiến trong các lĩnh vực.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ IX; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ X (2012-2017); thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X gồm những người có đức - tài, tâm huyết, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước, phản ánh ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong thời gian Đại hội từ 12-14/12, các đại biểu sẽ tham gia 10 Trung tâm thảo luận về các chủ đề gắn với nội dung các văn kiện chính của Đại hội.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết