11/09/2022 - 20:21

Hội thảo về vai trò của tổ chức Ðoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Báo cáo viên trình bày tham luận tại hội thảo.

(CT) - Ngày 11-9, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Ðoàn Trường Ðại học Cần Thơ và Ðoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay". Ðại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và hơn 180 cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), sinh viên dự hội thảo.

Hội thảo tiếp nhận 293 bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, ÐVTN, sinh viên trong và ngoài thành phố. Trong đó, Ban tổ chức chọn 54 bài viết đăng trong kỷ yếu khoa học. Các bài viết tập trung cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng và bài học kinh nghiệm, giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Ðoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Tại hội thảo, các báo cáo viên trình bày 6 tham luận: nâng cao vai trò của tổ chức Ðoàn trong tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; một số phương thức, thủ đoạn phổ biến của các thế lực thù địch trong việc chống phá Ðảng, Nhà nước trên không gian mạng; công tác phát triển Ðảng trong sinh viên; phát huy mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Ðoàn - Hội trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tin, ảnh: TÚ ANH

 

Chia sẻ bài viết