13/03/2012 - 21:47

Hội thảo quốc tế về phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

(CT)- Ngày 13-3-2012, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)”. Trên 80 đại biểu đại diện UBND TP Cần Thơ, các sở, ban ngành có liên và chuyên gia quốc tế (đại diện EAS, các nhà khoa học CSIRO, SEWPaC, Australia, Indonesia…), Trường Đại học Cần Thơ đã tham dự.

Hội thảo giới thiệu về các dự án nghiên cứu thích ứng BĐKH cấp vùng có liên quan và thích hợp của các nước khác nhau; thảo luận về các khuôn khổ vùng và các chính sách thích ứng BĐKH; trình bày về kiến thức, kinh nghiệm thích ứng BĐKH của một đô thị; chia sẻ các hiểu biết, phương pháp ứng phó BĐKH giữa các vùng và các nước; tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực bị ảnh hưởng và thích ứng BĐKH ở TP Cần Thơ… Hội thảo nhằm mục đích học hỏi, hợp tác về các chính sách địa phương để hành động ứng phó BĐKH; xem xét các ý tưởng mở rộng và nhân rộng các trường hợp nghiên cứu hiện có cũng như khả năng phát triển các lựa chọn thích ứng; các biện pháp thực tế về kiến thức thích ứng BĐKH thông qua đô thị, tổng hợp vào thực tế qui hoạch và phát triển đô thị bền vững ở địa phương…

Hội thảo này do Chính phủ Úc tài trợ, kết thúc vào ngày 15-3-2012.

H.V

Chia sẻ bài viết