10/09/2009 - 08:41

Hội thảo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, ngày 9-9, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và báo Doanh nhân Sài Gòn phối hợp tổ chức Hội thảo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham dự của 250 đại diện các doanh nghiệp trong nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng các chuyên gia kinh tế đối thoại về các vấn đề thực tiễn như: định nghĩa “hàng Việt”; Việt Nam đã gia nhập WTO, cuộc vận động này có ảnh hưởng đến quá trình hội nhập không?; các biện pháp cần triển khai thực hiện để cuộc vận động đem lại hiệu quả... thông qua làm rõ các vấn đề như: Ý nghĩa của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp; tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng; vai trò gắn kết doanh nghiệp – người tiêu dùng của nhà phân phối...

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, mục tiêu của cuộc vận động này là phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Cuộc vận động này tái khẳng định đường lối phát triển kinh tế, xem nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. Chiến lược phát triển kinh tế và doanh nghiệp theo hướng chú trọng chất lượng, sức cạnh tranh, tính bền vững. Trong chiến lược thị trường, cần coi trọng vị trí của thị trường nội địa, thúc đẩy và đổi mới hoạt động xuất khẩu. Trong triển khai thực hiện cần chú trọng vai trò và sự phối hợp 3 bên: Nhà nước – thị trường – xã hội (đặc biệt là vai trò người tiêu dùng) trong phát triển kinh tế. Đồng thời gắn với hướng tái cấu trúc kinh tế sau khủng hoảng và chiến lược phát triển mới 2011-2020...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết