21/12/2008 - 08:51

Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện công tác công khai minh bạch tài chính và ngân sách của Việt Nam”

Trong 2 ngày 19 và 20-12 tại Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Châu Âu cho Việt Nam (ETV2)- Hợp phần 1 “Chính sách tài chính và Dịch vụ Tư vấn pháp lý” tổ chức hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện công tác công khai minh bạch tài chính và ngân sách của Việt Nam”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Bình Định, Bình Dương, Hậu Giang và Quảng Trị.

Hội thảo đã tập trung thảo luận vấn đề công khai và minh bạch ngân sách của Việt Nam trong những năm gần đây ở cấp độ các tỉnh và Trung ương; góp ý cho việc triển khai vấn đề này trong thời gian tới, cũng như xem xét các thông lệ quốc tế về chính sách tài chính công. Chương trình hỗ trợ Kỹ thuật cho Việt Nam (ETV2) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật tổng thể, được tài trợ bởi Cộng đồng Châu Âu, tổng giá trị hơn 11 triệu Euro, với mục tiêu trợ giúp các ban, ngành kinh tế và tài chính chủ chốt của Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới trong khuôn khổ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2010, phù hợp với chiến lược tăng trưởng toàn diện và giảm nghèo. Chương trình này được khởi động từ cuối năm 2005 và tiếp tục cho đến tháng 9-2009.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã hợp tác với Hợp phần 1 của ETV2 cung cấp các trợ giúp kỹ thuật cho việc góp ý xây dựng tính minh bạch và công khai trong quản lý tài chính công nhằm thiết kế và chuẩn bị các quy định mới hoặc sửa đổi. Trong khuôn khổ này, Hợp phần 1 của ETV2 đã tiến hành một số hoạt động, đánh giá thực trạng các quy định về tính minh bạch và công khai tài chính ở cấp trung ương. Chương trình ETV2 đã tài trợ cho các hoạt động với tổng ngân sách 97.000 Euro.

VĂN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết