23/06/2011 - 09:24

Hội nghị toàn ngành Kiểm sát năm 2011

Ngày 22-6 tại TP Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND) tổ chức hội nghị toàn ngành năm 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua của ngành Kiểm sát trong hoạt động công tố, điều tra xét xử và phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, sự tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, ngành đã có nhiều đổi mới, chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XI đến cán bộ toàn ngành. Tuy nhiên đồng chí Trương Tấn Sang cũng lưu ý, những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, tình hình tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, trong đó có tội phạm ma túy, băng nhóm xã hội đen. Nguồn cán bộ của ngành còn ít, chậm được tăng cường về chất lượng. Do vậy, ngành Kiểm sát cần có những nghiên cứu để khắc phục các hạn chế nói trên. Đồng chí đề nghị ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. Ngành cần tiếp tục triển khai tập trung các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt các văn kiện của Đại hội Đảng khóa XI, tổ chức thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, xây dựng các chương trình hành động để tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống của ngành. Ngành cần nỗ lực tham gia vào quá trình cải cách tư pháp, đảm bảo tính khách quan, tuân thủ pháp luật trong hoạt động tố tụng, điều tra, xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai. Về vấn đề này, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, quá trình đổi mới, cải cách tư pháp cần tránh sự nóng vội, ảnh hưởng đến hoạt động của ngành cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ngành Kiểm sát cần rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ về 5 đức tính của cán bộ Kiểm sát là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn. Đây là một vấn đề quan trọng và cấp thiết để chủ động xây dựng một nền tư pháp đổi mới, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc và hội nhập quốc tế. Lãnh đạo ngành cũng cần tạo điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên được tham gia Hiệp hội công tố thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

TRẦN XUÂN TÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết